خریداری یک عراده موتر هایس

  • home
  • خریداری یک عراده موتر هایس

خریداری یک عراده موتر هایس

۱۵ حوت ۱۳۹۷

 

مؤسسه مواظبت خانواده های افغان یک عراده موتر هایس را به شفاخانه ولایتی ولایت لوگر خریداری می نماید.
شرکت ها و مؤسسات داو طلب واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند، درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت ده روز به دفتر مرکزی مؤسسه مواظبت خانواده های افغان به آدرس ذیل سپرده و شرط نامه را دریافت نمایند.

دفتر مرکزی:
خانه # ۲۱۹۴
سرک ۷ قلعه فتح الله
ناحیه دهم
شماره تماس: 0729880519

با احترام
مدیریت لوژستیک